BERICHT AAN DE SCHEEPVAART nr. 20/5

Kanaal door Walcheren
Duikwerkzaamheden diverse locaties   

In week 13 2020 zullen er op een aantal locaties duikwerkzaamheden plaatsvinden in het kanaal door Walcheren. De hinder voor de scheepvaart zal zoveel mogelijk beperkt worden. De werkzaamheden zullen dagelijks uitgevoerd worden tussen 07:00 uur en 17:00 uur op de volgende dagen;

  • 23 maart kade sluis Vlissingen voor de kleine sluis aan de binnenhaven
  • 23 maart Doorlaatmiddel sluis Vlissingen
  • 24 maart Keersluisbrug en kade Edisonpark
  • 25 maart sluis Veere, grote sluis
  • 26 maart sluis Veere, loswal kanaalzijde

De scheepvaart wordt verzocht om met gepaste snelheid te passeren. Bij een zicht van minder dan 1000m. zullen de werkzaamheden uitgesteld worden.

Voor informatie kunt uw contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen voor de bruggen  V.H.F.22 en voor de sluizen V.H.F. 18.

Middelburg,  5 maart 2020

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

C.A.J. Verhoeve MPM,
Hoofd afdeling Infrastructuur & Vastgoed.

Naar overzicht