Geschiedenis

Oorspronkelijk is de vereniging op 25 september 1979 opgericht om de in de haven aangemeerde “zwerfbootjes” een vaste ligplaats te geven. Om dit te bereiken zijn in de loop der jaren steigers aangelegd en is aan de wal een eigen bescheiden onderkomen gerealiseerd. Ook beschikt de vereniging over een helling waar plaats is om aan twee boten tegelijk onderhoud te verrichten. Dit alles met het doel de sportvisserij op zee en bijbehorend (zelf) onderhoud mogelijk te blijven maken, ook voor mensen met een zogenaamde “smalle beurs”.

In 2019 bestond de vereniging veertig jaar, wat op zich reden zou zijn voor een feest. Dit is echter achterwege gebleven vanwege de donkere wolken die zich boven de vereniging leken samen te pakken. Door de ontwikkeling van de landtong in de Binnenhaven leek de vereniging (letterlijk en figuurlijk) klem te komen zitten. In nauw overleg met de gemeente Vlissingen en andere betrokken partijen is hierbij naar een oplossing gezocht en deze lijkt te zijn gevonden. Het feest is dan ook voor nu maar “in de koelkast” gezet tot 25 september 2029, bij het vijftigjarig bestaan. Of misschien eerder bij het gereedkomen van de nieuwe voorzieningen op vrijwel dezelfde locatie…..