Mededelingen Bestuur

Vlissingen 10-09-2020

Beste leden,

Allereerst willen we stil staan bij het overlijden van Dhr. John Danckaert. John is een zeer actief en waardevol lid voor de vereniging geweest, heeft vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur en leidinggegeven aan vele hellingbeurten. We zullen hem herinneren als een goed maar ook markant lid en wensen zijn familie veel sterkte toe met het verlies. Op de eerstvolgende ALV zullen we hier kort op terug komen.

 

Helaas kunnen we nog niet melden dat de Vingerpier is overgenomen maar dit wel in een laatste stadium is. Door de afwezigheid vanwege langer verlof van een juriste die voor de gemeente Vlissingen het vergunningen traject moet behandelen heeft alles langer geduurd dan verwacht. Wij hopen binnenkort melding te kunnen maken dat de overname een feit is waarmee de vereniging een nieuwe weg inslaat.

Binnenkort zal er wel een start gemaakt worden met de (tijdelijke) verhuizing van het huidige kantoor en container (s) naar de asfaltweg om ruimte te maken voor het sonderingen onderzoek en voorbereidingen om de kavel verder bouwrijp te maken.

Hierbij willen wij leden verzoeken die privé spullen in de containers hebben deze zoveel te verwijderen. In een later stadium zal worden bekeken in welke vorm we toch weer een opslag annex werkplaats kunnen creëren die ook aan de eisen van de gemeente voldoet op de nieuwe kavel.

Bij deze kunnen wij ook melden dat 1 van onze leden n.l. John van Peer zich bereid heeft gemeld om als projectleider het geheel te begeleiden. Hij zal hierbij ondersteuning nodig hebben van opzichter/uitvoerder met technisch inzicht die in zijn afwezigheid kan zorgdragen voor een juiste uitvoer en het registreren van gewerkte uren door de leden. Om de werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen en iedereen de kans te geven zijn steentje bij te dragen zullen de werkzaamheden niet uitsluitend op zaterdagen worden gedaan. Wel dient te worden gemeld dat er alleen onder leiding van een door het bestuur aangewezen persoon werkzaamheden mogen worden gedaan. Er wordt binnenkort een plan van aanpak gemaakt welke op de website zal komen te staan. 1 Van de eerste zaken zal het produceren van nieuwe ankers zijn met daarbij behorende touwen enz.

Binnenkort hebben wij een bespreking met de Gem. Vlissingen en een andere partij waarbij de mogelijkheid besproken zal worden de aanpassingen en herpositioneren van de steigers zodanig te gaan uitvoeren dat de vereniging klaar zal zijn voor de toekomst en niet over 5 jaar weer een aanpassing hoeft te maken. Hierover hopen wij u in een volgende update meer te kunnen berichten.

 

Met vriendelijke groet uit de bestuurskamer.

 

 

Vlissingen 25-04-2020,

Beste Leden,

Zoals jullie, hopelijk al hebben gezien is onze website, mede dankzij een aantal sponsoren online gekomen. We zijn zelf erg content met hoe deze er nu uitziet, en hopen dat dit ook bij de leden zo is. Het kunnen downloaden van een aantal formulieren, het inzien en downloaden van de Reglementen via de site is een welkome aanvulling. Ook proberen we meldingen aan de scheepvaart zowel op de site als via de mail kenbaar te maken. Graag doen we een oproep aan de leden eens een stukje te schrijven. Over hun lidmaatschap bij Deurloo en misschien wat leuke anekdotes die als de schrijver daarmee instemt op de site kunnen worden geplaatst.

Graag brengen wij als bestuur onder de aandacht dat we dit zeker ook hebben te danken aan onze sponsoren die nu met banners op de site staan en vragen de leden daar waar mogelijk is bij het aanschaffen van materialen aan onze sponsoren te denken.

Het is ook welkom bij aankoop van zaken te vermelden dat je lid bent van VBC-Deurloo.

 

In de laatste bestuursvergadering is ook aan de orde gekomen of er misschien iets georganiseerd zou moeten worden voor mensen die wel graag met de boot willen gaan vissen maar dit, vanwege de Corona maatregelen niet kunnen omdat men dan te dicht bij elkaar aan boord zit en men ook niet graag alleen het water opgaat om dit vanuit de vereniging met een aantal boten te doen zodat men wel alleen aan boord kan zitten maar wel samen op het water en we elkaar toch in het oog kunnen houden.

Indien deze wens er is gelieve dit aan te geven bij de secretaris.

secretaris@vbc-deurloo.nl