Vereniging voor Bootvissers Westerschelde en omgeving

Welkom

 

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van sportvissers die met hun eigen boot op zoek gaan naar een maaltje vis. De letters VBC staan dan ook voor Vis Boot Club.

VBC Deurloo wil nadrukkelijk niet in concurrentie treden met andere (jacht)havens in de regio. Onze missie is goede, bruikbare en veilige faciliteiten tegen een acceptabele prijs aan de leden aan te bieden. Wij proberen dit  onder meer te bereiken door werkzaamheden aan onze steigers en ons onderkomen zoveel mogelijk door de leden zelf te laten verrichten. En elkaar waar nodig te helpen bij problemen, bijvoorbeeld aan de boot. Goed voor de portemonnee en de onderlinge contacten! (al worden de goede stekken maar mondjesmaat uitgewisseld, maar dit zal een echte visser begrijpen)

Wij zoeken dan ook vooral naar nieuwe leden die niet alleen vragen wat de vereniging hen kan bieden, maar ook wat zij de vereniging kunnen en willen bieden.