Vereniging voor Bootvissers Westerschelde en omgeving

Welkom

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van sportvissers die met hun eigen boot op zoek gaan naar een maaltje vis. De letters VBC staan dan ook voor Vis Boot Club.

VBC Deurloo wil nadrukkelijk niet in concurrentie treden met andere (jacht)havens in de regio. Onze missie is goede, bruikbare en veilige faciliteiten tegen een acceptabele prijs aan de leden aan te bieden. Wij proberen dit  onder meer te bereiken door werkzaamheden aan onze steigers en ons onderkomen zoveel mogelijk door de leden zelf te laten verrichten. En elkaar waar nodig te helpen bij problemen, bijvoorbeeld aan de boot. Goed voor de portemonnee en de onderlinge contacten! (al worden de goede stekken maar mondjesmaat uitgewisseld, maar dit zal een echte visser begrijpen)

Wij zoeken dan ook vooral naar nieuwe leden die niet alleen vragen wat de vereniging hen kan bieden, maar ook wat zij de vereniging kunnen en willen bieden.

 

Geschiedenis

 

Oorspronkelijk is de vereniging op 25 september 1979 opgericht om de in de haven aangemeerde “zwerfbootjes” een vaste ligplaats te geven. Om dit te bereiken zijn in de loop der jaren steigers aangelegd en is aan de wal een eigen bescheiden onderkomen gerealiseerd. Ook beschikt de vereniging over een helling waar plaats is om aan twee boten tegelijk onderhoud te verrichten. Dit alles met het doel de sportvisserij op zee en bijbehorend (zelf) onderhoud mogelijk te blijven maken, ook voor mensen met een zogenaamde “smalle beurs”.

In 2019 bestond de vereniging veertig jaar, wat op zich reden zou zijn voor een feest. Dit is echter achterwege gebleven vanwege de donkere wolken die zich boven de vereniging leken samen te pakken. Door de ontwikkeling van de landtong in de Binnenhaven leek de vereniging (letterlijk en figuurlijk) klem te komen zitten. In nauw overleg met de gemeente Vlissingen en andere betrokken partijen is hierbij naar een oplossing gezocht en deze lijkt te zijn gevonden. Het feest is dan ook voor nu maar “in de koelkast” gezet tot 25 september 2029, bij het vijftigjarig bestaan. Of misschien eerder bij het gereedkomen van de nieuwe voorzieningen op vrijwel dezelfde locatie…..