Aanvraag tijdelijke ligplaats

De kosten van een daggeldligplaats ( tijdelijke ligplaats) :
€ 0,50 per strekkende meter, incl. zwemplateau`s e.d. 1). Tarief is exclusief BTW
€ 35,00 Borg voor een toegang ’s TAG welke op naam wordt aangemaakt. Borg krijgt men na inlevering van
de TAG retour gestort.

  Eigenaar of eigenaren
  Lidnummer*
  Naam*
  Adres*
  Postcode*
  Plaats*
  E-mailadres*
  Gegevens schip
  Naam boot*
  Merk, type, materiaal*
  Lengte en breedte loa*
  Gebruikt voor*
  Soort gebruik*
  Verzekerd bij*
  Polisnummer*
  Periode
  Startdatum*
  Einddatum*

  De ondergetekende verzoekt het bestuur van de VBC Deurloo hierbij om voor de genoemde periode een tijdelijke ligplaats toe te wijzen voor het bovenvermelde Vaartuig. Hij heeft kennisgenomen van en gaat akkoord met de voorwaarden van de vereniging vermeld in het Huishoudelijk Reglement, het Havenreglement en de Privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website, alsmede de statuten van de vereniging welke op verzoek kunnen worden toegezonden. Hij is zich ervan bewust dat een toewijzing van tijdelijke aard is.