Aanvraag ligplaats

  Eigenaar of eigenaren
  Lidnummer*
  Naam*
  Adres*
  Postcode*
  Plaats*
  E-mailadres*
  Gegevens schip
  Naam boot*
  Merk, type, materiaal*
  Lengte en breedte loa*
  Gebruikt voor*
  Soort gebruik*
  Verzekerd bij*
  Polisnummer*
  Ingangsdatum*

  De ondergetekende verzoekt het bestuur van de VBC Deurloo hierbij om hem of haar met ingang van de ingevulde ingangsdatum een ligplaats toe te wijzen voor het bovenvermelde vaartuig. Hij of zij heeft kennisgenomen van en is akkoord met de voorwaarden van de vereniging vermeld in het Huishoudelijk reglement, het Havenreglement en de Privacyverklaring zo als gepubliceerd op de website, alsmede de statuten van de vereniging welke op verzoek kunnen worden toegezonden. Hij of zij is zich ervan bewust dat een eventuele toewijzing voorlopig van aard is, minimaal tot aan het eind van het kalenderjaar van aanmelding. Hierna kan de aanvrager in aanmerking komen voor een vaste ligplaats, welke niet persé gelijk aan de tijdelijk ingenomen ligplaats behoeft te zijn.